Psalm 139

Het moment dat nog niemand wist dat jij er was, dat nog niemand een signaal van jou had ontvangen, het moment dat je tot leven werd geroepen, toen zag God je al. Precies dat is wat ook in Psalm 139 staat:

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u
(Psalms 139:13-18)

Wil je meer ontdekken? Doe dan de cursus “Waarom Jezus?” »

Tagged with →