Het verhaal van Mozes

De Nijl, de rivier die Egypte leven schenkt. In een tijd waarin de Israëlieten in dit land als slaven onderdrukt worden, groeien zij toch in aantal. De farao is bang dat zij de overhand krijgen en beslist dat alle jongensbaby’s in de Nijl verdronken moeten worden. De Nijl wordt zo een rivier die levens neemt.

Uit hoop en wanhoop legt een moeder haar zoontje in een mandje in dezelfde rivier. De dochter van de farao vindt het kleintje en ontfermt zich over hem. Mozes noemt ze hem, wat ‘uit het water gehaald’ betekent.

Mozes groeit op aan het hof van de farao. Hij ziet welke zware dwangarbeid de Israëlieten verrichten. Nadat Mozes voor zijn volk op komt, moet hij vluchten. De Israëlieten roepen naar God om hulp. God hoort hen en denkt aan het verbond dat Hij met dit volk gesloten heeft.

Jaren gaan voorbij, en de farao van Egypte sterft. Aan de andere kant van de Rode Zee is Mozes een herder geworden. Een engel verschijnt aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamt. Mozes ziet dat de struik niet verteerd wordt door het vuur. God spreekt tot hem: “Kom niet dichterbij, de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob. Ik weet hoe mijn volk lijdt en jij, Mozes, moet hen uit Egypte wegleiden.

Aan het hof van de nieuwe farao vraagt Mozes toestemming voor de Israëlieten om offers aan God te brengen. Maar de farao weigert, hij wil dat ze nóg harder voor hem werken. Keer op keer gaat Mozes naar de farao en iedere keer weigert deze, waarop God het land Egypte straft met steeds een nieuwe ramp. Pas wanneer alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren sterven, laat de farao het volk gaan. Hij jaagt ze zelfs weg!

Op weg naar Israël gebeurt er bij de Rode Zee een groot wonder. De zee opent zich, zodat het volk veilig naar de overkant kan. De Israëlieten zijn eindelijk vrij, God heeft hen bevrijd!

Dit verhaal staat in één van de eerste boeken van de Bijbel. Ben je benieuwd naar meer verhalen uit dit boek en wil je de Bijbel leren lezen? Doe dan de online cursus Startersbijbel »

 


 

Het geloof van Mozes

In het bijbelboek Hebreeën (in het Nieuwe Testament) wordt dit verhaal van Mozes helemaal opnieuw verteld. Het is een verhaal van geloof. Geloof bij zijn ouders, geloof in de keuzes die hij maakte, geloof in de bevrijding. Geloof dat God groter is, een groter plan heeft:

24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 28 Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken. 29 Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden ze verzwolgen… (Hebreeën 11 vers 24-29)

Tagged with →