Goede vrijdag en Pasen

Toen Jezus aankwam bij Jeruzalem, werd hij massaal toegejuicht. Mensen zwaaiden met palmtakken, zoals wij zouden zwaaien met vlaggen. Jezus werd onthaald als een koning. De mensen verwachtten dat hij het Joodse volk zou bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen. Maar het liep anders.

Het enthousiasme bekoelde snel. Na een maaltijd met zijn vrienden, die ook wel het laatste avondmaal wordt genoemd, werd Jezus gearresteerd en als een misdadiger veroordeeld tot een afschuwelijke marteldood. Op een heuvel, net buiten Jeruzalem, stierf hij aan een houten kruis. Zijn vrienden legden zijn lichaam in een graf, dat uit steen was gehouwen en dat werd afgesloten met een grote ronde steen. Maar daar eindigt het niet. Jezus stond op uit de dood en hij leeft!

Ontdek meer over Goede Vrijdag op ikzoekgod.nl/goede-vrijdag/ »

Kennismaken met Jezus? Waarom stierf hij eigenlijk? Doe de online cursus »

Tagged with →